Om OSS

Tungestølen ligger i den vakre landbruksbygda Veitastrond i Luster kommune i Sogn. Bygda strekker seg fra nordenden av det 17 kilometer lange Veitastrondsvatnet og har det største slettelandskapet i Sogn. Omkranset av høye fjell på begge sider av dalen og med Jostedalsbreen nasjonalpark som et lokk rundt, er dette virkelig ei perle av ei brebygd.

Innerst i dalen ligger Tungestølen Turisthytte ved foten av den karakteristiske Skyttarpiggen. Fjellet som åpner de to neste dalførene, Langedalen og Austerdalen, rett inn mot Jostedalsbreen. I enden av begge dalene er det massive brefall. Begge to er blant de mest spektakulære i Norge. Området nedenfor hytta er det et stort elvedelta med smaragdgrønne breelver og flere støler med beitende husdyr.

Tungestølen har vært brukt til seterdrift sommerstid i all sin tid. I 1894 oppdaget den britiske fjellpioneren William Cecil Slingsby området på en sine mange turer i Norge. Han omtalte brefallene i Austerdalen til “The finest ice scenery in Europe”. Siden 1910 har Tungestølen vært drevet som turisthytte. Hytta har lange tradisjoner som et knutepunkt for brekryssinger og for å ta imot brevandrere.

I 1988 var driver på Tungestølen, Randi Neset, vertskap for den gang HM Kronprinsesse Sonja, som skulle krysse Austerdalsbreen over til Nordfjord sammen med brefører og mangeårig turfølge Claus Helberg.

2011 var det brått slutt. I romjula knuste orkanen Dagmar den ærverdige hytta til pinneved. 101 års sammenhengende virksomhet som turisthytte var over.
DNT med Anne Mari Aamelfot Hjelle i spissen tok initiativet for re-etablering av turisthytta og arkitektkonkurransen ble vunnet av Snøhetta. 
Grunnsteinen ble nedlagt 25 august 2018 og den nye hytta ble offisielt åpnet av HM Dronning Sonja 6 september 2019.

Luster Turlag står som eiere av Tungestølen Turisthytte.

Gamlehytta på Tungestølen på tidlig 1900-tallet.
Gamlehytta på Tungestølen på tidlig 1900-tallet.